Upozornenie na zmenu otváracích hodín počas sviatkov

Motor-Car Michalovce

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
28.12.2022 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
29.12.2022 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
30.12.2022 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
03.01.2023 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
04.01.2023 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
05.01.2023 08:00 - 17:30 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Košice

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

JEEP
Predaj vozidiel

JEEP
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
28.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
29.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
30.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
03.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
04.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
05.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 17:00 08:30 - 17:00 08:00 - 16:30
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Prešov

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

Hyundai
Predaj vozidiel

Hyundai
Servis vozidiel

MAN
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
28.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
29.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
30.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
03.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
04.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
05.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 08:00 - 17:00 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Banská Bystrica

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
 Servis osobných vozidiel 

Mercedes-Benz
 Servis nákladných vozidiel 

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
28.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
29.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
30.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
03.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
04.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
05.01.2023 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Zvolen

Alfa Romeo
Predaj vozidiel

Alfa Romeo
Servis vozidiel

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

JEEP
Predaj vozidiel

JEEP
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 18:00 07:30 - 16:00 08:00 - 18:00 07:30 - 16:00 08:00 - 18:00 07:30 - 16:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
28.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
29.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
30.12.2022 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
03.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
04.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
05.01.2023 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00 08:00 - 17:00 07:30 - 16:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Nitra

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00 08:00 - 17:00 07:00 - 17:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
28.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
29.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
30.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
03.01.2023 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
04.01.2023 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
05.01.2023 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Nové Zámky

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

OPEL
Predaj vozidiel

OPEL
Servis vozidiel

23.12.2022 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
28.12.2022 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
29.12.2022 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
30.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
03.01.2023 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
04.01.2023 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
05.01.2023 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

KIA, Bratislava, Túhovská

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

23.12.2022 07:30 – 16:00 07:30 – 16:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
28.12.2022 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
29.12.2022 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
30.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
03.01.2023 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
04.01.2023 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
05.01.2023 07:30 - 17:00 07:30 - 17:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Bratislava, Túhovská 11

Alfa Romeo
Predaj vozidiel

Alfa Romeo
Servis vozidiel

FIAT
Predaj vozidiel

FIAT
Servis vozidiel

JEEP
Predaj vozidiel

JEEP
Servis vozidiel

23.12.2022 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00 07:30 - 16:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
28.12.2022 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
29.12.2022 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
30.12.2022 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
03.01.2023 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
04.01.2023 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
05.01.2023 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00 07:30 - 18:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Bratislava, Túhovská 5

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis osobných vozidiel

LAKAZE
Servis vozidiel

Mercedes-Benz
Servis nákladných vozidiel

Požičovňa vozidiel

23.12.2022 07:30 - 17:00 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00 06:00 - 18:00 07:00 - 18:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
28.12.2022 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
29.12.2022 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
30.12.2022 07:30 - 17:00 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00 06:00 - 18:00 07:00 - 18:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
03.01.2023 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
04.01.2023 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
05.01.2023 07:30 - 17:00 07:00 - 22:00 07:00 - 20:00 06:00 - 22:00 07:00 - 22:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené

Motor-Car Bratislava Lamač

Mercedes-Benz
Predaj vozidiel

Mercedes-Benz
Servis vozidiel

KIA
Predaj vozidiel

KIA
Servis vozidiel

23.12.2022 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
24.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
25.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
26.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
27.12.2022 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
28.12.2022 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
29.12.2022 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
30.12.2022 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
31.12.2022 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
01.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
02.01.2023 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
03.01.2023 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
04.01.2023 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
05.01.2023 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00 07:30 - 16:00 07:00 - 16:00
06.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
07.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené
08.01.2023 Zatvorené Zatvorené Zatvorené Zatvorené