Všetky novinky

  • pondelok, 4. februára 2019 21:00

    Intuitívne rozpoznať, čo má autonómne vozidlo v pláne

    Významným prvkom mobility budúcnosti bude autonómne jazdenie. Mercedes-Benz považuje empatiu a dôveru za kľúčové faktory akceptovania autonómne jazdiacich vozidiel. Aby ľudia dokázali vložiť dôveru do stroja, musia vedieť jednoznačne a intuitívne rozpoznať, čo má autonómne vozidlo v úmysle. Túto „dô …