Financovanie vozidla

Finančný alebo operatívny leasing?

Zamýšľali ste sa už nad výhodami jednotlivých spôsobov financovania vášho vozidla? Pri výbere je dôležité zohľadniť všetky zahrnuté poplatky a celkovú sumu mesačnej splátky. Za čo však reálne platíte pri finančnom a operatívnom leasingu? Na obrázku vidíte porovnanie zaplatených a ušetrených financií pri oboch spôsoboch financovania vozidla.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás

Finančný leasing

Výhody

 • Po zaplatení poslednej splátky sa stávate majiteľom vozidla
 • Užívanie vozidla aj po ukončení financovania

Nevýhody

 • Potrebná akontácia na začiatku (viazané financie)
 • Potreba prihlásiť a odhlásiť vozidlo na dopravnom inšpektoráte
 • Likvidácia poistných udalostí vo vašej réžii
 • Servis vo vašej réžii + výška nákladov nie je rozpočítaná do mesačnej splátky
 • Nutnosť prefinancovať celé vozidlo, až potom sa stnete majiteľom
 • Starosti s predajom jazdeného vozidla
 • V prípade firmy povinnosť účtovne odpisovať vozidlo

Operatívny leasing

Výhody

 • Nemusíte vozidlo vlastniť, na to, aby ste si ho mohli užívať
 • Špeciálne zvýhodnené ceny - zvýhodnené podmienky pri obstarávaní vozidla
 • Odbremenenie od starostí súvisiacich s vlastnením vozidla
 • Garantovaná fixná mesačná splátka - lepšie plánovanie mesačných nákladov na vozidlo (v splátke už zahrnuté náklady na pravidelný servis, predĺženú záruku, zákonné aj havarijné poistenie, prihlásenie..)
 • Minimálne počiatočné náklady (bez akontácie) a celkovo nižšia financovaná hodnota = nižšie splátky
 • Sloboda častejšieho obmieňania vozidiel bez starostí s ich ďalším predajom
 • Flexibilita operatívneho lízingu - možnosť skrátenia alebo predĺženia doby a nájazdu počas doby nájmu
 • Pre firmy je v účtovníctve operatívny lízing jednoduchou nákladovou položkou ako služba

Nevýhody

 • Po skončení financovania sa nemusíte stať automaticky vlastníkom vozidla

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás