Motor-Car RENT

Banská Bystrica Bratislava - Zlaté Piesky Bratislava - Lamač Košice Michalovce Zvolen Iná prevádzka Motor-Car

Zobraziť kompletný cenník

Objavte v sebe hviezdu

Cestujte za prácou, na dovolenku alebo len tak pre radosť, v najnovších modeloch značky Mercedes-Benz.

V novej modernej autopožičovni MOTOR-CAR RENT na vás čaká hviezdna flotila, nabitá aktuálnymi modelmi z takmer celého portfólia značky.

Atraktívna, bohato vybavená trieda A, dynamické CLA alebo elegantná trieda E či S. Pre tých čo majú radi SUV sú k dispozícii najnovšie modely GLB, GLC, GLE aj GLS.

Ak cestujete viacerí, ideálne poslúžia vozidlá triedy V v 8-miestnom prevedení. Môžete tak cestovať všetci spolu v komforte, aký ponúka iba trieda V.

Praktické úžitkové vozidlá Mercedes-Benz Sprinter spoľahlivo poslúžia pri vašom podnikaní alebo prevoze rozmerných predmetov.

MOTOR-CAR RENT moderné riešenia vašej mobility, jazdíte vždy také auto, aké práve potrebujete.

Rezervujte jednoducho a rýchlo priamo na webe, z pohodlia domova alebo vašej kancelárie. Intuitívny rezervačný systém vás prevedie celou ponukou a pomôže pri rezervácii toho správneho vozidla.

Výhody pre vás:

  • vozový park s najnovšími generáciami vozidiel Mercedes-Benz,
  • osobné vozidlá maximálne ročné a výhradne s automatickými prevodovkami,
  • havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a slovenská diaľničná známka už v cene nájmu,
  • možnosť pohybu po celej Európskej únii

Maximálny počet najazdených kilometrov v cene nájmu:

  • mesiac: 3 000 km
  • víkend: 500 km
  • deň: 150 km (Sprinter, Trieda V a Vito: 200 km)

V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude za každý kilometer navyše úctovaný poplatok: 

Trieda A, Trieda B, CLA, GLA, Sprinter 0,20 € s DPH
Trieda C, GLC, Vito 0,30 € s DPH
Trieda E, GLE, CLS, Trieda S, GLS, Trieda V 0,40 € s DPH

Banská Bystrica Bratislava - Zlaté Piesky Bratislava - Lamač Košice Michalovce Zvolen Iná prevádzka Motor-Car

Podmienky požičovne vozidiel

Prevzatie a vrátenie vozidla

Nájom vozidiel sa riadi aktuálne platnými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete na tejto stránke.

Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný občiansky aj vodičský preukaz. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 2,28 € s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Pri nájme motorového vozidla právnickou osobou, fyzickou osobou – živnostníkom alebo SZČO preberá a podpisuje nájomnú zmluvu osoba oprávnená konať za spoločnosť v zmysle zápisu v obchodnom, resp. živnostenskom registri. Ak má vozidlo prebrať a podpísať iná osoba, je potrebné predložiť plnú moc.

Ak bude nájomnú zmluvu za nájomcu – fyzickú osobu - podpisovať a vozidlo preberať iná osoba, je taktiež potrebné predložiť plnú moc.

 

Depozit za vozidlo

Pred prevzatím vozidla je nevyhnutné zložiť depozit buď formou predautorizácie na platobnej karte (blokovanie určitej sumy na karte, resp. platba) alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Suma zábezpeky je uvedená v rezervačnom formulári (v prípade rezervácie vozidla mimo rezervačný formulár kontaktujte príslušné pracovisko požičovne).


Spôsob platby

Za nájom vozidla sa platí vopred platobnou kartou alebo v hotovosti.

Obdobie a ceny nájmu

Minimálna dĺžka nájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky nájmu v € na vozidlo a deň. V cene nájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Nájomca znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.


Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom je možné pohybovať sa na celom území Európskej únie.


Poistenie a spoluúčasť

Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 €. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 €, v rámci platby za nájom vozidla.


Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeniť kedykoľvek podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené na tejto stránke. Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu začatia doby nájmu motorového vozidla.


Požičovňa vozidiel je v niektorých prevádzkach určená výhradne pre zákazníkov Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., jej dcérskych spoločností a spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o..

Kontaktujte nás

Bratislava - Zlaté Piesky

Juraj Ježík pozicovna.tuhovska@motor-car.sk   +421 2 4929 4598
Kamil Kapusta +421 2 4929 4595
Dušan Pösinger +421 2 4929 4431
Martin Just +421 2 4929 4431
Patrik Longauer +421 2 4929 4431

 

Bratislava - Lamač

Jakub Štrbík pozicovna.lamac@motor-car.sk +421 2 4929 4378
Tomáš Machaj +421 2 4929 4378

  

Banská Bystrica

Andrej Domien pozicovna.bystrica@motor-car.sk +421 48 4711 303

  

Košice

Róbert Haško pozicovna.kosice@motor-car.sk +421 905 411 583

  

Nitra

Boris Vindiš pozicovna.nitra@motor-car.sk +421 917 905 004

 

Nové Zámky

Monika Ádámková pozicovna.nz@motor-car.sk +421 35 6911 700

  

Prešov

Laura Schotterová pozicovna.presov@motor-car.sk +421 51 7732 833

Marianna Gregová