Motor-Car Group, občianske združenie

V živote zažívame rôzne situácie. Tie veselé si dlho pamätáme a radi na ne spomíname. Sú však aj také, na ktoré chceme najradšej zabudnúť. Častokrát ich nevieme sami vyriešiť a pomoc by bola veľmi vítaná. Kde ju však nájsť? Určite sami, či už z vlastnej skúsenosti alebo zo svojho okolia, takéto prípady poznáte. Možno ste boli priamo požiadaní o pomoc, ale vo vašich silách nebolo možné zabezpečiť adekvátnu pomoc. V týchto chvíľach k Vám prichádza smútok a frustrácia.  Takéto situácie a pocity zažívame rovnako aj my. Dlho sme premýšľali, ako sa vysporiadať s touto situáciou, keď navyše ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je stále viac.

Preto sme sa rozhodli založiť občianske združenie s názvom Motor-Car Group, občianske združenie.

Stanovy občianskeho združenia

Zápis z valného zhromaždenia

Ide o otvorené združenie fyzických a právnických osôb zriadené s cieľom vykonávať finančnú, materiálnu, sociálnu a právnu pomoc osobám v núdzi za účelom zlepšenia kvality ich života.

Keď sa pozrieme konkrétnejšie na jeho ciele, ide najmä o nasledovné činnosti:

  • pomoc pri závažných chorobách, v situáciách súvisiacich s ohrozením života, alebo potrebe naliehavej pomoci pri ťažkej životnej situácii
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
  • zabezpečenie dočasného bývania v prípade sociálnej núdze spôsobenej mimoriadnou situáciu
  •  podpora kultúrnych, umeleckých a športových aktivít pre znevýhodnené skupiny

Kolegovia, ktorí sa chytili iniciatívy pri založení občianskeho združenia a chcú sa podieľať na organizácii združenia:

Ingrid Scholtzová, Monika Kubincová, Beáta Ilková, Natália Eckerová, Katarína Dubná, Jana Barinová, Jana Merčáková, Pavol Hýravý, Martin Kollár, Nikolaj Gečevský

Úlohou združenia bude zozbierať finančné prostriedky formou členských príspevkov alebo darov a potom rozhodnúť komu a akou sumou prispejeme v jeho ťažkej životnej situácii. Prirodzene, návrhy na pomoc budú môcť podávať všetci členovia občianskeho združenia a predsedníctvo združenia bude rozhodovať, komu pomôže. O všetkých činnostiach, o výške vyzberaných finančných či vecných prostriedkov sa bude pravidelne informovať na valnom zhromaždení.

Chceli by ste sa k nám pridať a stať sa členom tohto združenia? Prihlásiť sa môžete mailom na ozmcg@motor-car.sk.

Vaše nápady, návrhy a otázky súvisiace s touto témou môžete prebrať s pani Ingrid Scholtzovou alebo Monikou Kubincovou, taktiež ich môžete posielať na e-mailovú adresu.

Budeme vďační za každý Váš názor.

Tím Občianskeho združenia Motor-Car Group