Prenájom vozidiel TEST

Bratislava - Zlaté Piesky Bratislava - Lamač Iná prevádzka Motor-Car

Zobraziť kompletný cenník

To najlepšie pre najlepších

Výnimoční zákazníci si zaslúžia výnimočnú starostlivosť. Preto teraz prinášame jedinečnú možnosť nájmu vozidiel Mercedes-Benz za výhodných podmienok už od 45 € na deň vrátane DPH. Požičovňa vozidiel je určená výhradne pre zákazníkov Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., jej dcérskych spoločností a spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o..

Výhody pre vás:

  • vozový park s najnovšími generáciami vozidiel Mercedes-Benz,
  • osobné vozidlá maximálne ročné a výhradne s automatickými prevodovkami,
  • havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a slovenská diaľničná známka už v cene nájmu,
  • možnosť pohybu po celej Európskej únii,
  • žiadne poplatky pri zrušení rezervácie.

Chcem si požičať auto

Maximálny počet najazdených kilometrov v cene nájmu:

  • mesiac: 3 000 km
  • víkend: 500 km
  • deň: 150 km (Sprinter, Trieda V a Vito: 200 km)

V prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov bude za každý kilometer navyše úctovaný poplatok: 

Trieda A, Trieda B, CLA, GLA, Sprinter 0,20 € s DPH
Trieda C, GLC, Vito 0,30 € s DPH
Trieda E, GLE, CLS, Trieda S, GLS, Trieda V 0,40 € s DPH

Podmienky požičovne vozidiel

Prevzatie a vrátenie vozidla

Nájom vozidiel sa riadi aktuálne platnými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete na tejto stránke.

Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný občiansky aj vodičský preukaz. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene nájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 2,28 € s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Pri nájme motorového vozidla právnickou osobou, fyzickou osobou – živnostníkom alebo SZČO preberá a podpisuje nájomnú zmluvu osoba oprávnená konať za spoločnosť v zmysle zápisu v obchodnom, resp. živnostenskom registri. Ak má vozidlo prebrať a podpísať iná osoba, je potrebné predložiť plnú moc.

Ak bude nájomnú zmluvu za nájomcu – fyzickú osobu - podpisovať a vozidlo preberať iná osoba, je taktiež potrebné predložiť plnú moc.

 

Záloha za vozidlo

Pred prevzatím vozidla je nevyhnutné zložiť zábezpeku buď formou predautorizácie na platobnej karte (blokovanie určitej sumy na karte) alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. Suma zábezpeky je zhodná s výškou nájomného na dohodnutú dobu nájmu.


Spôsob platby

Za nájom vozidla sa platí pri vrátení vozidla, a to za skutočný počet prenajatých dní, a v prípade prekročenia maximálneho stanoveného počtu kilometrov poplatok za prekročené kilometre. Spôsob platby - platobnou kartou alebo v hotovosti.


Obdobie a ceny nájmu

Minimálna dĺžka nájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky nájmu v € na vozidlo a deň. V cene nájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Nájomca znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.


Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom je možné pohybovať sa na celom území Európskej únie.


Poistenie a spoluúčasť

Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 €. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 €, v rámci platby za nájom vozidla.

Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeniť kedykoľvek podmienky nájmu a ceny nájmu zverejnené na tejto stránke. Nájomný vzťah sa spravuje podmienkami a cenníkom nájmu, ktorý je platný a zverejnený ku dňu začatia doby nájmu motorového vozidla.Kontaktujte nás

Bratislava - Zlaté Piesky

Kamil Kapusta pozicovna.tuhovska@motor-car.sk   +421 2 4929 4595
Renáta Rentmeisterová +421 2 4929 4426
Dušan Pösinger +421 2 4929 4431
Lukáš Pazdera +421 2 4929 4431

 

Bratislava - Lamač

Jakub Štrbík pozicovna.lamac@motor-car.sk +421 2 4929 4378
Nikola Tarková

 

Bratislava - Petržalka

Michaela Lovasová pozicovna.panonska@motor-car.sk +421 2 6829 4179
Jakub Gambaľ

 

Banská Bystrica

Andrej Domien pozicovna.bystrica@motor-car.sk +421 48 4711 303

 

Dunajská Streda

Eva Biróová pozicovna.ds@motor-car.sk +421 31 5910 600

 

Košice

Róbert Haško pozicovna.kosice@motor-car.sk +421 905 411 583

 

Martin

Milan Hanák pozicovna.martin@motor-car.sk +421 918 760 191

 

Nitra

Boris Vindiš pozicovna.nitra@motor-car.sk +421 917 905 004

 

Nové Zámky

Csilla Szabóová pozicovna.nz@motor-car.sk +421 35 6911 700

  

Prešov

Laura Schotterová pozicovna.presov@motor-car.sk +421 51 7732 833

Marianna Gregová

 

Trenčín

Michaela Rapantová pozicovna.trencin@motor-car.sk +421 32 6538 834

 


Žilina 

Jakub Húščava pozicovna.zilina@motor-car.sk +421 41 7010 100