Aj vďaka Vám je v Tatrách o 10 000 nových stromov viac

Ako partner projektu Bezemisnej mobility v Tatrách sme využili možnosť pomôcť pri zalesňovaní nášho Tatranského národného parku formou sadenia mladých stromčekov. Do jesene lesníci vysadili približne tristotisíc sadeníc na ploche približne 136 hektárov a teší nás, že aj my sme mohli podať pomocnú ruku.

Skupina Motor-Car predala v tomto roku 10 000 vozidiel. Za každé predané vozidlo sme v rámci pomoci Správe TANAP-u pri zalesňovaní Tatranského národného parku vysadili jeden nový strom.

Snaha lesníkov o umelé obnovenie smeruje predovšetkým do lokalít, kde prirodzené zmladenie z rôznych príčin absentuje – či už pre nedostatok zdrojov semena alebo nevhodnú genetickú štruktúru materského porastu, prípadne došlo k jeho poškodeniu zverou. Sadenice však vysádzajú aj tam, kde je potrebné urýchlene zastabilizovať porasty napríklad z dôvodu prevencie pred eróziou pôdy. Pri umelej obnove využívajú predovšetkým prirodzené zmladenie, ktoré tvorí približne polovicu z celkovej zalesnenej plochy. Dopĺňajú len tie miesta a tie druhy drevín, ktoré sa nedokážu prirodzene obnoviť. Pri tom, samozrejme, reflektujú aj prichádzajúce globálne otepľovanie, ktoré pravdepodobne ovplyvní drevinové zloženie na jednotlivých stanovištiach. Prirodzené zmladenie prípravných drevín ako jarabina, breza či osika ponechávajú v porastoch.

Výsledkom takéhoto snaženia by mal byť vekovo, druhovo a priestorovo diferencovaný les, ktorý dokáže lepšie odolávať extrémom počasia či prírodným katastrofám a zároveň je schopný plnohodnotne plniť funkcie, ktoré spoločnosť od neho požaduje.


Tu rastie Váš strom: